Archief voor 6 december 2010

De klokkenluiderssite WikiLeaks heeft een geheime lijst op het net gezet van ‘kwetsbare’ sites en infrastructuur over de gehele wereld, die tegen terreuraanvallen beschermd moeten worden. Daarbij worden ook een aantal sites in België genoemd.

Nieuwe webstek Wikileaks : http://wikileaks.ch/

Het verlies van dergelijke sites zou, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in het document ‘Critical Foreign Dependencies (Critical Infrastructure and Key sources located abroad)’, “de Amerikaanse veiligheid gevoelig aantasten”. Regeringen hebben geheimen die omwille van nationale veiligheid net openbaar kunnen gemaakt worden. Maar de Amerikaanse regering, de Amerikaanse geheime diensten en het Amerikaans leger hebben zoveel misdaden op hun geweten dat openbaarheid van de misdrijven een must is.

(meer…)

Advertenties

Sinds de oproep voor een wereldwijde bank-run op 7 december aanstaande hebben de banken alles behalve stilgezeten.

De Europese Unie en de Duitse regering hebben in alle stilte gewerkt aan een noodplan voor het geval de zich verder uitbreidende economische crisis leidt tot een bank-run.

Daarbij zouden alle landen in de Eurozone de mogelijkheid krijgen bankloketten te sluiten en geldautomaten uit te schakelen.

(meer…)

door Rudo de Ruijter,
Onafhankelijk onderzoeker

Geld speelt een grote rol in ons leven. Ook in de maatschappij wordt bijna alles door geld bepaald. Vreemd genoeg zijn er maar weinig mensen, die de goocheltrucs kennen, waarmee het geld ontstaat en weer verdwijnt. De meeste mensen zien wel, dat het geld telkens minder waard wordt en dat alles duurder wordt, maar weten niet, dat dit in eerste instantie door het geldsysteem zelf veroorzaakt wordt. Ook het eeuwige najagen van economische groei en de almaar oplopende werkdruk in geïndustrialiseerde landen worden door het geldsysteem bepaald. Geld kan ook dienen voor onderdrukking, bijvoorbeeld van Derde Wereldlanden, of aanleiding zijn voor oorlogen, zoals die tegen Irak. Wilt u een kleine rondgang achter de schermen? Welkom in het circus van de geld-goochelaars!

(meer…)