Archief voor de ‘Boeken’ Categorie

Dossier Bill en Hillary Clinton

Geplaatst: 27 oktober 2011 in Boeken

Door: Franklin ter Horst ( Aangemaakt oktober 2001) (Laatste bewerking: 3 oktober 2011)

William Jefferson (Bill) Clinton is weer helemaal terug op het wereldtoneel. Bill wenst thans met William aangesproken te worden. Uit zijn recente inspanningen valt af te leiden dat deze eens zo controversiële maar onverklaarbaar geliefde voormalige president van de Verenigde Staten zijn zinnen heeft gezet op tenminste één nieuwe titel: ‘Redder der Wereld’. Om zich als zodanig te positioneren organiseerde Clinton op 15 september 2005 zijn eerste driedaagse conferentie  bij de VN in New York, voor de installatie van het “Clinton Global Initiative” (CGI). Hierbij waren een groot aantal wereldleiders aanwezig. De Chinese krant South China Morning Post schreef; “Clintons  plannen zijn groots, maar kan hij de wereld redden?”  Clinton wil zijn CGI gebruiken om ‘de wereld te genezen van zijn wonden’ zoals hij dat omschrijft. De punten waar de conferentie om draaide waren: “Beëindiging van de armoede op aarde, het gebruik van de godsdienst als een kracht voor verzoening en oplossing van conflicten,  het invoeren van nieuwe zakelijke strategieën en technologieën om verandering van het klimaat tegen te gaan, en het versterken van de regeerbaarheid van de wereld.”

(meer…)

Advertenties

David Rothkopf : “De superklasse”

Geplaatst: 5 oktober 2010 in Boeken

In 1989 bedachtFrancis Fukuyama dat de mensheid misschien weleens het einde van de geschiedenisbereikt kon hebben. Nu de Muur gevallen was, hadden we het ideologische gekijf achter de rug. De hele planeet zou zich nu vanzelf wel organiseren volgens het succesvolle westerse recept. Fukuyama is ondertussen al terug gekeerd van zijn vroegere overtuigingen.

Bijna twintig jaar later blijkt die planeet te evolueren naar een veel ingewikkelder model. Zeker, de markt zegeviert overal, alleen schijnt dat op veel plaatsen ook te lukken zonder democratie.

In ‘De Superklasse’ (Uitgeverij Balans) concentreert David Rothkopf zich op één element in de gistende nieuwe wereldorde: de opgang van een heel kleine, internationale groep van extreem machtige mensen. Hij schat hun aantal op niet meer dan 6.000.

(meer…)

door Henk Rijkers

De Tweede Kamer eiste deze week opheldering over het afluisteren van twee Telegraafjournalisten. Maar sinds jaar en dag bespioneert de Nederlandse overheid haar eigen burgers vrijwel ongehinderd en buiten proporties. Wettelijk is er weinig geregeld. Wim van de Pol schreef er een boek over.

Afluisteren is in dit land gewoner dan de meeste Nederlanders voor mogelijk houden. Het is hier zowel gemakkelijk als gebruikelijk een tijdje ‘onder de tap’ te zijn. Onze overheid heeft er jaarlijks 50 miljoen voor over om haar burgers in de gaten te houden. Dat is dan nog exclusief de kosten van tapkamers en computersystemen en wat u zelf betaalt via de telefoonrekening.

(meer…)