Archief voor de ‘New World Order’ Categorie

Demystifying NWO

Geplaatst: 17 oktober 2012 in New World Order
By Marc Sleboda

“In an age of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”

– Attributed to George Orwell

Hi, my name is Mark Sleboda, and I will be your English language commentator for this section of GRANews, a segment called ‘Dissent’.

In this, the time we are living in, it is often difficult, even with the seemingly unending diversity and plentitude of the internet, to find reliable sources of information amid the sea of deceit and disinformation, that the Western Mainstream Media spills into our heads. A veritable ‘Tyranny of Choice’ indeed. But it is difficult to find perspectives and voices that stray from the narrative of Western governments and the Western MSM. This segment is about deconstructing and dissenting from that tyrannical narrative. I hope to provide an alternative analysis and perspective of International Relations, crises and events informed from a distinctly non-Western perspective. This is our revolutionary act of ‘Dissent’ from the Western narrative.

(meer…)

Advertenties

The Big Lie

Geplaatst: 2 oktober 2012 in New World Order

The Big Lie is a propaganda technique. It was defined as a lie so “colossal” that no one would believe that someone “could have the impudence to distort the truth so infamously”.

But there will always be people believing the biggest lies in the world …

De Grote Leugen is een propagandatechniek. Het is “een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

Er zullen steeds mensen zijn die de grootste leugens ter wereld geloven …

Le “grand mensonge” est une technique de propagande. Elle a été définie comme tellement colossale que personne n’aurait cru que quiconque ait l’impudence de déformer la vérité à ce point.

Mais il y aura toujours des gens pour gober les plus gros mensonges au monde ..

With Vladimir Putin declared the president-elect, congratulations have begun to come in from around the world, the West included. However, some say Washington is still fighting imaginary Russian demons – demons orchestrated by Putin.

Asia Times correspondent Pepe Escobar says that despite that, the Russian people are making their choice clear even if the US is still on a mission to vilify the country.

“Putin … said that close co-operation among the BRICS will be absolutely essential. He sees this as the founding stone of the new emerging multipolar world order [NWO]…Obviously, the Washington elites won’t like it,” Escobar told RT. “If you follow what news corporations … are [saying] about Putin, it’s the same old thing – it’s a relentless demonization, a personification of evil.”

(meer…)

Full transcript and details of Daniel Estulin’s speech in the European Parliament at http://www.danielestulin.com/ andhttp://www.youtube.com/europarl

Daniel Estulin, author and investigative journalist, has spoken to the European Parliament on his findings about the Bilderberg Group, a secretive and elite organization which unites some of the world’s most powerful people.

The New World Order and Greece

Geplaatst: 28 december 2011 in New World Order

 

Het is eindelijk bijna zover: 2012, het jaar waarin de wereld zou vergaan. Althans toch als we de Maya’s mogen geloven. Officieel zou het einde van de wereld uitgerekend zijn voor 21 december 2012, precies over één jaar dus.

Dat 2012 een jaar van verassingen zal worden, staat buiten kijf. Analysten verwachten volgend jaar onder andere de totale val van de Euro, een plotselinge (binnen 24 uur) verhoging van de winkelprijzen maal 5, een wereldoorlog (Iran, Rusland ?), gebruik van nucleaire wapens, rellen en burgeroorlogen in Europa, enzovoort. Ook zou men een door astronomen bekend hemellichaam (Nibiru) zien naderen. Klinkt gek ? Misschien wel, maar niemand kan uitsluiten dat deze vooruitzichten gedeeltelijk uitkomen. Een verwittigd man is er twee waard.

De wijsheid en kennis van de Maya’s wordt door heel wat mensen ernstig genomen. Deze samenleving bereikte een hoogtepunt tussen 300 en 900 na Christus. Hun kalender begon op 3.114 voor Christus. Dertien was een centraal cijfer in hun berekeningen en op basis daarvan zou de wereld op 21 december 2012 kunnen eindigen. Dan is de dertiende periode van deze kalender voorbij en zou volgens een tablet een God van de Maya’s terugkeren. Die God is misschien niets anders dan één of ander hemellichaam, zoiets als de komeet van Halley. De komeet van Halley is niet het enige hemellichaam dat regelmatig terugkeert.

(meer…)

Het Vaticaan heeft vandaag opgeroepen om een ‘wereldwijde publieke autoriteit’ en een ‘Centrale Wereld Bank’ op te richten, die boven de huidige ‘ouderwetse en vaak ineffectieve’ financiële instituten gesteld moet worden en eerlijk met crisissituaties moet omgaan. Kortom: de Rooms Katholieke Kerk wil dat er een Wereld Regering komt.

In een 18 pagina’s tellend document getiteld ‘Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit’ wordt onder andere specifiek opgeroepen tot de invoering van een belasting op financiële transacties. ‘De economische en financiële crisis waar de wereld nu doorheen gaat doet op iedereen -zowel individuen als volken- een beroep om een diepgaand onderzoek te verrichten naar de principes en culturele en morele waarden die de basis vormen van sociale co-existentie.’

Jason Bermas presents Invisible Empire: A New World Order Defined produced by Alex Jones. The film can be ordered here http://infowars-shop.stores.yahoo.net/inemnewwoord.html

New World Order is here !

Geplaatst: 10 april 2011 in New World Order

Lauren Booth, de schoonzuster van Brits Bilderberger Tony Blair, vindt dat de voormalige premier voor de rechter gesleept moet worden wegens bij de invasie van Irak begane oorlogsmisdaden. Lauren Booth, een tot de islam bekeerde mensenrechtenactiviste, zei dit in Maleisië, waar ze lezingen houdt georganiseerd door de door anti-oorlogspoliticus George Galloway -een gewezen partijgenoot van Blair- opgerichte organisatie Viva Palestina. Booth is de halfzus van Blairs vrouw Cherie.

Blair is een Bilderbergerpion die als vazal van occulte machten achter schermen de totale wereldcontrole bewerkstelligen.

Aan reporters zei zij terecht dat haar zwager gevonnist moet worden “omdat hij het Britse volk heeft misleid en Groot-Brittannië een oorlog liet voeren gebaseerd op een leugen”. Zij bestempelde het conflict in Irak als “een misdaad”. De invasie van het land was al ruim op voorhand door Blair en de leiding in Washington bekokstoofd, stelde zij.

Vorige week getuigde Blair voor de tweede keer voor de Chilcot-commissie. Daar “betreurde” hij de dodentol van de invasie, maar niet de invasie zelf, die tot doel had “de dictator Saddam Hoessein af te zetten”. Tijdens zijn verhoor brak de ex-premier opnieuw een lans voor een oorlog tegen Iran. Een bandiet blijft een bandiet, ook als die ooit in Groot-Brittannië premier was. Bilderbergers zijn bandieten.

 

De site WikiLeaks, die financiële moeilijkheden ondervindt, “zal, zoals de zaken er nu voorstaan, niet kunnen blijven bestaan”. Dat verklaarde de oprichter van de website, Julian Assange, vandaag in een radio-interview met de Franse zender Europe 1.

“We kunnen het geld van donoren moeilijk ontvangen, omdat al onze rekeningen geblokkeerd zijn. Ik schat dat we 500.000 euro per maand verliezen”, zei Assange, die eraan toevoegde dat “we zullen proberen terug te slaan”. In de Protocollen van de Wijzen van Zion staat geschreven “dat iedereen die zich tegen ons keert, geen bestaansmiddelen meer zal verkrijgen”. Deze situatie wordt bekomen door gewoonweg alle bankrekeningen te blokkeren.

(meer…)

Foto : Geheime diensten sturen steeds “verleiders” en/of “verleidsters” op de argeloze politiek actieve prooi af.

Waarom wil Zweden precies de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die zichzelf bij het gerecht vrijwillig aangaf in het Verenigd Koninkrijk? Verkrachting is een ernstige beschuldiging, wat is er van aan? Volgens verscheidene bronnen gaat het om twee onenightstands van Assange in Zweden. Eén van de Zweedse vermeende “slachtoffers” beweert dat haar vrijpartij met Assange aanvankelijk met wederzijdse toestemming begon, maar uiteindelijk uitdraaide op gedwongen seks.

Het verhaal kan zeer interessant worden indien men zou nagaan voor wie zij werken of werkten, wie hen betaalde, en wie hen de opdracht gaf Julian Assange op te zoeken en in bed te lokken. Het doel is om via een rechtszaak de vrijheidsstrijder in de VS te krijgen, waar hij zeer zeker verdwijnt.

In augustus gaf de 39-jarige Assange een lezing op een seminarie over ‘Oorlog en de rol van de media’ in het Zweedse Stockholm. Daar ontmoette hij ‘Sarah’, meldt de Daily Mail. Assange  had nadien seks met haar. Blijkbaar scheurde daarbij het condoom, een belangrijk aspect van de zaak, weet The Australian.

Interpol heeft een internationaal aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen Julian Assange, de oprichter van de website WikiLeaks. Hij wordt in Zweden gezocht in het kader van een onderzoek wegens “verkrachting en seksuele aanranding”. Een heel typische aanklacht tegen personen die de Nieuwe Wereldorde trachten tegen te werken. Eens in de cel zal deze  persoon “zelfmoord” plegen …

Interpol ontving op 20 november vanwege Zweden een vraag om zo’n aanhoudingsmandaat. De zogenaamde ‘red notices’ worden door Interpol onder zijn 188 lidstaten verspreid om de aanhouding en uitlevering van verdachten te vragen.

(meer…)

Na Cablegate broedt de klokkenluiderssite Wikileaks op een nieuwe coup. Na de Amerikaanse diplomatie een slag te hebben toegebracht met het uitbrengen van diplomatiek berichtenverkeer zal het onthullingsplatform voorjaar 2011 gegevens over “een” grote Amerikaanse bank laten lekken.

In een interview met het Amerikaanse blad Forbes kondigde Wikileaks-oprichter Julian Assange aan dat “ongehoorde overtredingen” en “onethische praktijken” aan het licht zullen komen. Het gaat om tienduizenden documenten die “echte en representatieve inzichten” zullen opleveren over de manier “waarop banken zich op managementsniveau gedragen”.

“Met kan het het ecosysteem van de corruptie noemen”, zei Assange. De gevolgen van de openbaarmaking op het internet zullen “vermoedelijk onderzoeken en hervormingen” zijn.

De banken zijn heden veel te machtig en staan boven de wet. Het volk moet de banken beheersen en niet omgekeerd.

(meer…)

Foto : NSA hoofdkwartier, Fort Meade, Maryland.

Komt er een Ministerie van Veiligheid? De PVV is groot voorstander, en ook het CDA heeft zich hier al eens sterk voor gemaakt. Het is al sinds de jaren tachtig een terugkerend dossier, bijna een ritueel dat maar niet overgaat. Deze bewegingen zijn al eens treffend getypeerd als ‘Stratego op het Binnenhof’.

Het Ministerie van Veiligheid dat er nu wellicht komt, wordt een samenvoeging van grote delen van Binnenlandse Zaken en Justitie. Daarmee heb je natuurlijk nog maar een deel van het veiligheidsgebeuren onder één dak. Wat denk je van Defensie? Nu ja, die moet er ook bij – de PVV wil toch al de KMar probleemwijken in kunnensturen. De douane zal ook moeten verhuizen, van Financiën naar Veiligheid, willen we bommen en illegalen aan de grens kunnen tegenhouden. Hetzelfde geldt voor de gespecialiseerde opsporingsdiensten van andere ministeries. Er komt dus een forse reorganisatie aan, met als resultaat een superdepartement, dat waarschijnlijk in de wandeling MinVeilig gaat heten.

(meer…)

Time magazine voorspelt een “Nieuwe Wereld Orde” met een Internationale Big Brother voor het globale financieel systeem.

In de afgelopen weken, heeft de wereld beleefd toekeken hoe de zaken rond de fiscale stimulus en de laatste bank-bailout plannen in Washington liepen.

Ja, er zijn sommigen overzee die niet tevreden zijn met de “koop Amerikaan” bepalingen in de stimuluswet, maar grotendeels willen ambtenaren elders niet op de tenen stappen van de nieuwe president die zij zo gunstig beoordeelden. Zij willen ook geen wetgeving in gevaar brengen waarvan zij hopen dat het de wereldeconomie zal helpen.

(meer…)

A future one-world government would work very much like any other government of an industrialized nation today. There will be three main pillars that comprise of all the activities and regulations that this new government would come up with; health (welfare), monetarism, and religion. Each will be tied closer together than in the governments of industrialized countries today.

(meer…)

The Beast

Geplaatst: 20 oktober 2009 in New World Order

Steve Quayle

“The Beast rises from its hidden depths of other world origins to first enslave and then devour its unsuspecting worshippers”

Although this is a great intro for a sci-fi movie, unfortunately its real. Based in Belgium the “BEAST” – BiometricEncryption and Satellite Tracking – is very well-funded and in total “ready” mode for the day when everyone left alive will be forced to take the Mark of the Beast as admission into the New World Order! 

(meer…)

‘Griepvaccins bevatten ‘Lucifer’ nanochip’

‘Het Beest’ supercomputer in Brussel, volgens Quayle klaar om ingezet te worden voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde. 
Eén van Amerika’s bekendste klokkenluiders, Steve Quayle (zeg maar de ‘christelijke variant’ van Alex Jones), richt zich deze week in een vrij zeldzame persoonlijke waarschuwing aan zijn lezers. ‘In de afgelopen 24 uur -ik schrijf dit op 15 oktober- heb ik van een Aziatische bron de bevestiging gekregen dat het biowapen met daarin de nanochip die zich in de punt van de injectienaald bevindt, klaar ligt, en deel uitmaakt van het supercomputer systeem in centraal Europa.’

(meer…)

on the consequences of including certain functions of WEU
in the European Union – reply to the annual report of the Council

The Assembly,

(i) Thanking the Council for rapidly conveying the second part of its forty-fifth annual report and the detailed information contained therein;

 

(ii) Noting that the Council’s informal reflection process on Security and Defence Europe deals with the preparation of WEU’s legacy and problems connected with the inclusion of those WEUfunctions that the European Union regards as necessary to fulfil its responsibilities in the area of crisis management, but that the parliamentary dimension is not part of that process;

(meer…)

General Report 1998 – Chapter V: Role of the Union in the world
Section 1: Common foreign and security policy (3/24)

666. In December the Vienna European Council expressed the opinion that the Secretary-General of the Council and High Representative for the CFSP should be appointed as soon as possible and be a personality with a strong political profile. It invited the Council to prepare common strategies on Russia, Ukraine, the Mediterranean region and the western Balkans, on the understanding that the first would be on Russia. Welcoming the new impetus given to the debate on a common European policy on security and defence, the European Council also noted that the CFSP should be backed by credible operational capabilities.

Bron : European Communities, Brussels – Luxembourg 1999
European Commission; Manuscript completed January 1999