Archief voor de ‘Verkiezingen’ Categorie

Ook Bits of Freedom heeft het Nederlands regeerakkoord onder de loepgenomen. De resultaten zijn weinig hoopgevend. BoF waarschuwt dat Nederland nog steeds met stevige schreden richting een controlemaatschappij marcheert.

(meer…)

Advertenties

1 op elke zes Vlamingen en Walen stemde blanco ongeldig of helemaal niet. Het gaat om 16% van de kiesgerechtigden, het hoogste percentage sinds 1974. Dat meldt de RTBF. 840.000 kiezers of zo’n 11% daagden niet op. Normaal ligt dat percentage rond de 9%.

Ook het aantal blanco en ongeldige stemmen ging hoger. Zo’n 403.000 stembrieven bleken ongeldig, dat zijn er 43.000 meer dan in 2007.

In de aanloop van de verkiezingen hadden verschillende organisaties via petities en andere ludieke acties opgeroepen om niet te gaan stemmen. Op Facebook werden zelfs verschillende groepen opgericht. Toch hebben de acties niet de door velen gevreesde massale afwezigheid geproduceerd.

Stemmen haalt op zich niet veel meer uit. De kiezers kiezen enkel de slaven van de meesters. Wie er ook aan de macht is, Bilderberg en het internationale grootkapitaal heersen over onze maatschappij.

Onderzoekers hebben aangetoond dat de AVC Advantage-stemcomputers die in New Jersey worden gebruikt, eenvoudig zijn te hacken door een chip te verwisselen. Deze procedure neemt niet meer dan zeven minuten in beslag.

Volgens het rapport van de onderzoekers van Princeton University , dat in opdracht van een rechtbank in New Jersey is opgesteld, faalt de AVC Advantage 9.00H van fabrikant Sequoia op meerdere punten. Zo kan de firmware van het apparaat redelijk simpel worden aangepast door een chip om te wisselen, waardoor stemmen van de ene kandidaat bij een andere kunnen worden opgeteld. Door het ontbreken van papieren stembiljetten is fraude naderhand niet meer aan te tonen. Wel is het mogelijk een uitdraai te maken van de uitgebrachte stemmen, maar aangezien die afkomstig zijn uit het intern geheugen van de AVC Advantage is het eenvoudig voor de aangepaste firmware om ook de uitdraai te vervalsen.

(meer…)