Archief voor de ‘Valse religies’ Categorie

Het Vaticaan heeft vandaag opgeroepen om een ‘wereldwijde publieke autoriteit’ en een ‘Centrale Wereld Bank’ op te richten, die boven de huidige ‘ouderwetse en vaak ineffectieve’ financiële instituten gesteld moet worden en eerlijk met crisissituaties moet omgaan. Kortom: de Rooms Katholieke Kerk wil dat er een Wereld Regering komt.

In een 18 pagina’s tellend document getiteld ‘Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit’ wordt onder andere specifiek opgeroepen tot de invoering van een belasting op financiële transacties. ‘De economische en financiële crisis waar de wereld nu doorheen gaat doet op iedereen -zowel individuen als volken- een beroep om een diepgaand onderzoek te verrichten naar de principes en culturele en morele waarden die de basis vormen van sociale co-existentie.’
Advertenties

Mede door verwoestende oorlogen zoals in Irak en Afganistan en het langdurige Israëlisch-Palestijnse conflict wordt er de laatste jaren wereldwijd steeds openlijker gepleit voor het samenvoegen van alle belangrijke wereldreligies. Al in de 19e eeuw stelde de Franse filosoof/wiskundige Auguste Comte de blauwdruk op voor deze één-Wereldreligie, die hij de ‘Religie van de Mensheid’ of ‘Positieve Religie’ noemde.
Deze nieuwe Wereldreligie zou de mensheid zélf als object van aanbidding hebben, welke voorgesteld zou worden als een vrouw van 30 met een kind in haar armen. De religieuze leiders zouden ‘priesters van de mensheid’ genoemd moeten worden.