Universitair onderzoek: Bijna 9 van 10 journalisten zijn links, groen of rood

Geplaatst: 3 april 2012 in Pers
Foto : Le Soir,deze franstalige krant is het toppunt van éénzijdige berichtgeving. De toon is ten volle Vlaamshatend (nvdr). 
U dacht dat u neutraal wordt geïnformeerd? De werkelijkheid is dat bijna 9 van de 10 journalisten een ‘linkse’ bril ophebben (rood), en conservatief (groen) en liberaal (blauw) nauwelijks in de media vertegenwoordigd zijn.
Wie vandaag de dag naar zakelijk en objectief nieuws over conservatieve thema’s zoekt komt al snel bedrogen uit. De Duitse onderzoeksjournalist Eva Herman schreef een boek (‘Het Media Kartel – Hoe we dagelijks misleid worden’) met daarin onder andere de resultaten van een uitgebreid universitair onderzoek -dat op de meeste gebieden representatief is voor Nederland en de hele Westerse wereld- naar de veronderstelde ‘objectiviteit’ van de media. Daaruit bleek dat deze objectiviteit in het geheel niet bestaat, omdat bijna 9 van de 10 journalisten er een linkse, rode of groene voorkeur op na blijken te houden, wat grote gevolgen heeft voor de wijze waarop ze berichten over onderwerpen zoals milieu, religie (christendom / islam), politiek (conservatief / progressief), conflicten (Israël / Palestijnen), globalisme en immigratie.
Dat de massamedia enorm veel invloed en macht hebben en een compleet volk kunnen beïnvloeden, manipuleren en een bepaalde ‘gewenste’ richting op kunnen duwen wist men al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iedereen is bekend met de naam Joseph Goebbels, minister van propaganda van Nazi-Duitsland, die uiteindelijk volledig bepaalde welk nieuws het Duitse volk te horen kreeg en op welke manier.
Bijna 9 van de 10 journalisten links/rood/groen 
Een minister van propaganda bestaat er niet meer, maar verder is de situatie anno 2012 in angstwekkend veel opzichten te vergelijken met die van circa 75 jaar geleden. Net als destijds krijgen de burgers sterk éénzijdig belicht en geselecteerd nieuws voorgeschoteld dat voor ‘objectief’ moet doorgaan. In 2011 verrichtte de Vrije Universiteit in Berlijn een onderzoek naar welke ‘kleur’ dit nieuws heeft. Voor sommigen van u zullen de resultaten niet als een verrassing komen: 50% van de bijna 5000 (!) ondervraagde journalisten gaf aan links, rood of groen te stemmen; van de overigen zei nog eens 36% zich op zijn minst tot links, rood of groen aangetrokken te voelen. (1)

Met andere woorden: 86% van de journalisten houdt er een links wereldbeeld op na en berichten met een rood/groene bril op over de gebeurtenissen in hun land en in de wereld. Slechts 9% gaf aan bij de christendemocraten te horen; liberaal moet het onder verslaggevers met nog minder aanhangers doen: 7,4%. De reguliere massamedia laten zich dan ook beter omschrijven als een (linkse) mediocratie, die de macht heeft om miljoenen mensen totaal op het verkeerde been te zetten – soms op subtiele wijze, maar steeds vaker met regelrechte leugens, zoals bijvoorbeeld de gebeurtenissen rond de ‘Arabische lente’ en de ware achtergrond van de ‘opstand’ in Libië in 2011.

Ook christendemocraten zijn ‘links’ 
Naast de media bieden ook de meeste politieke partijen geen enkele garantie dat u ‘koopt’ wat op de verpakking staat. Neem nu de christendemocraten, wier standpunten in de loop der jaren steeds minder conservatief-christelijk zijn geworden maar in toenemende mate op een kopie van links, rood en groen zijn gaan lijken. Niet voor niets stemmen in eigen land steeds minder mensen op het CDA; immers, de standpunten van deze partij komen op veel terreinen -zoals het milieu en het globalisme- naadloos overeen met ‘links’. Dus waarom zou je nog op de imitatie-linksen van het CDA stemmen? Je kunt dan net zo goed meteen je stem aan de PvdA, Groenlinks, SP of D66 geven. Een conservatief is op zijn beurt veel beter uit bij de liberale VVD of de rechtse PVV.
Feit is dat de linkse media en politiek -ook onder conservatieve en christendemocratische vlag- gezamenlijk steeds meer de macht hebben -en gebruiken- om het volk ‘op andere gedachten’ te brengen ten aanzien van gevoelige onderwerpen zoals de miljardenbijdragen aan de eurozone en de immigratie. ‘Incorrecte’, als afwijkend beschouwde meningen worden daarbij genegeerd en als dat niet mogelijk is, zoals in het geval van de PVV van Geert Wilders, worden deze vrijwel uitsluitend negatief neergezet en belachelijk gemaakt.

Politiek correct filter
Zo kan het dus dat u anno 2012 ten aanzien van vrijwel alle onderwerpen uitsluitend ‘politiek correct’ nieuws voorgeschoteld krijgt, dat door een links-roodgroen filter is gegaan alvorens u het te horen krijgt bij de NOS, RTL of leest op NU.nl. Enkele veelzeggende voorbeelden:

1. Milieu
U zult vrijwel nergens lezen dat het grootste deel van de onafhankelijke wetenschap inmiddels zeer sceptisch staat tegenover het Co2-Global Warming effect, of dat de nieuwste metingen keer op keer aantonen dat die opwarming helemaal niet bestaat. ‘Klimaatverandering’ is echter een links stokpaardje waarmee hoge belastingen kunnen worden opgelegd en het door links zo gehate individuele vervoer kan worden teruggedrongen, ten gunste van het ‘collectieve’ (Openbare) vervoer. Auto’s, olie en consumptie zijn op deze manier ‘vieze’ woorden geworden.
2. Immigratie en islam
Links, immigratie en islam zijn als drie handen op één buik, en daarom zult u zelden of nooit iets lezen over de negatieve gevolgen voor de samenleving. De immigratie is ‘goed voor ons’, een ‘verrijking van de cultuur’, en ‘noodzakelijk’ voor onze economie. Moslims worden steevast getypeerd als slachtoffers; het recente nieuws van het CPB dat 65% van de Marokkaanse jongeren met de politie in aanraking is geweest wordt weggemoffeld, net zoals onafhankelijke onderzoeken dat de immigratie ons jaarlijks miljarden euro’s kost.
Elke link tussen de islam, immigranten en criminaliteit wordt zorgvuldig vermeden, hoe duidelijk het verband ook moge zijn. Dus waar leest u over het feit dat christenen, homo’s en andere minderheden in het leeuwendeel van de islamitische landen ernstig worden vervolgd en straffeloos worden vermoord? Ziet u ooit één protest in politiek of media tegen de vele tienduizenden christenen die jaarlijks hun leven verliezen, enkel omdat ze er een andere levensovertuiging dan de islam op nahouden?
Integendeel; antisemitische islamitische haatpredikers mogen overal ongehinderd oproepen tot de vernietiging van onze democratie en de goedschikse of kwaadschikse onderwerping van het Westen aan de islam, die wat bijvoorbeeld de rechten van vrouwen en minderheden betreft diametrale opvattingen heeft als waar ‘links’ tientallen jaren voor gevochten zou hebben.
3. Israël / Joden
En daarmee komen we op een belangrijke reden voor de onwaarschijnlijke alliantie tussen links/rood/groen en de islam: Israël. Er is geen enkel ander onderwerp waarover u al zó lang wordt voorgelogen, niet alleen in de reguliere, maar ook in grote delen van de alternatieve (internet)media. Israël wordt steevast neergezet als een ‘bezettingsmacht’, terwijl de Palestijnse terreurbewegingen ‘vrijheidsstrijders’ worden genoemd, en als er weer eens een gewelddadig treffen tussen beide partijen is wordt uitsluitend de indruk gewekt dat Israël is begonnen, terwijl de werkelijkheid andersom is. Ook is er nauwelijks aandacht voor de Joodse en Israëlische slachtoffers.
Wat ook nooit en te nimmer ter sprake komt is het nog altijd officiële streven van zowel Hamas als Fatah (onderdeel van de Palestijnse Autoriteit) om de Joodse staat Israël in zijn geheel te vernietigen en een toekomstige Palestijnse staat Judenrein te maken. Tevens zult u niets lezen over de christenvervolgingen in de Palestijnse gebieden, of dat de meesten van hen uitgerekend in Israël een veilig heenkomen hebben gevonden.
4. Globalisme
In datzelfde verband is de sterke pro-globalistische berichtgeving door de media goed te verklaren. Met uitzondering van de Veiligheidsraad wordt de complete VN namelijk beheerst door een alliantie van linkse en islamitische staten, die voortdurend de joodse staat Israël op de korrel nemen, maar zwijgen over de veelal gruwelijke schendingen van de mensenrechten in hun eigen landen.
Daarnaast is de VN één van de grootste promotors van ‘Global Warming’, vooral met de achterliggende gedachte om onder het mom van één van de grootste drogredenen aller tijden een soort socialistische wereldregering op te richten en een wereld ‘klimaat’belasting in te voeren, die geheel door het Westen zal moeten worden betaald en die een grote en permanente aanslag op onze welvaart zal plegen.

Andere tak van het globalisme is de EU en de eurozone. Met uitzondering van de PVV beschouwen alle partijen -inclusief de SP- de voor ons land extreem nadelige en kostbare invoering van de euro als een voldongen en niet meer terug te draaien feit. Daarom worden de almaar duurder worden reddingspakketten, waar de Nederlandse bevolking voor almaar meer miljarden garant voor moet staan, in de media vrijwel zonder enige kritiek of scepsis aan de burgers medegedeeld.

5. Maatschappij / discriminatie

Is het u ook opgevallen? Zodra u er over bijvoorbeeld de immigratie of de islam een andere mening op nahoudt dan de door de politiek en media gepropageerde politieke correctheid, wordt u steeds sneller beticht van racisme of discriminatie, een perfect middel om alle tegenstanders van het socialistische-globalistische streven van ‘links/rood/groen’ de mond te snoeren. Het is zelfs gevaarlijk politiek-incorrecte aantoonbare feiten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het op zijn minst opmerkelijke gegeven dat het relatief zeer kleine deel van onze samenleving dat ‘homo’ is (gemiddeld slechts 3%) zoveel buitensporige -en uitsluitend positieve- aandacht in de media krijgt. Tegelijkertijd wordt er alles aangedaan om traditionele conservatieve waarden -zoals het gezin- te ondermijnen.
Rand van de afgrond
Waarom laat een aanzienlijk deel van de bevolking dat zich nog altijd prima kan vinden in het oude vertrouwde conservatisme -dat zeker niet perfect was, maar wel een hoge mate van stabiliteit in de samenleving garandeerde- niet vaker zijn stem horen? Waarom kijken zij nog steeds naar de extreem linkse propaganda van de NOS of lezen zij nog steeds het zo mogelijk nóg linksere NU.nl? Waarom accepteren de meesten van hen kritiekloos de uitverkoop van onze na de Tweede Wereldoorlog opgebouwde samenleving aan sterk ondermijnende tendensen en ideologieën zoals het globalisme en de islam?

Onze samenleving snelt door al deze door media en politiek gewilde en gepromote ontwikkelingen op de rand van de afgrond af. Het is daarom de hoogste tijd geworden om wakker te worden en actief mee te werken om de afbraak van onze samenleving een halt toe te roepen. Doen we dat niet, dan verdienen we mogelijk niets anders dan uiteindelijk overspoeld, uitgekleed en onderdrukt te worden door krachten en machten die er een totaal ander idee op nahouden van wat ‘vrijheid’ is dan waar we de afgelopen tientallen jaren aan gewend zijn geraakt. Zowel de reguliere als veel alternatieve media bevinden zich reeds in hun macht. Willen we het tij nog zien te keren is er dus geen tijd te verliezen.

Xander *
(1) KOPP 
* Alle in dit artikel gedane uitspraken zijn in talloze -zowel oudere als recente- artikelen op deze site ter sprake gekomen, inclusief links naar de bijbehorende bronnen.
Bron : Xander Nieuws

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s