Astraal reizen

Geplaatst: 25 maart 2012 in spiritueel

Bewijzen buitenlichamelijke ervaringen (BLE’s) dat lichaam en geest gescheiden zijn, of kunnen deze BLE’s wetenschappelijk verklaard worden?

Larry Mayer keek neer op zijn lichaam dat in een kluwen lakens gewikkeld naast zijn vrouw Mary lag. Mayer had al enige tijd pogingen ondernomen om via trance-methoden en diepe concentratie een buitenlichamelijke ervaring op te wekken. Nu was hij zo ver- of niet? Want hij twijfelde even. “Wat een fantasie heb ik toch,” dacht hij, en moest lachen. Maar het voelde echt aan en zag er ook echt uit. Als dit een droom was, oogde die opmerkelijk levensecht- heel anders dan alle normale dromen.

Vanaf zijn hoge positie hij het plafond keek Mayer door het slaapkamerraam en vroeg zich af of hij bij de nabijgelegen spoorweg kon komen. Hij had die gedachte nog niet geformuleerd, of hij zweefde al door het venster alsof het niet bestond. Hij bereikte moeiteloos de spoorlijn, keek om naar het raam en zag verbijsterd hoe klein het was. Hij begon de rails te volgen. Hij voelde zieh uitgelaten, maar wat pas echt indruk op Mayer maakte was, dat het landschap hem zo onbekend leek.

De tunnel.

Verderop zag Mayer een eigenaardige tunnel van mist in de lucht hangen. Dezelfde nieuwsgierigheid die hem in eerste instantie tot dit experiment had gebracht, trok hem nu ook naar de wervelende tunnelopening. Hij liet zich naar binnen drijven, maar werd ingesloten door honderden handen die uit de mist tevoorschijn schoten en naar zijn lichaam graaiden. Mayer raakte in paniek en probeerde terug te vechten.

Plotseling trok de mist aan het eind van de tunnel op en onthulde een adembenemende bergketen. De lichtbruine toppen rezen roerloos en schitterend omhoog. In de helderblauwe hemel scheen een gouden zon. Hij zou gemakkelijk deze worsteling kunnen ontvluchten en doorzweven naar het paradijs! Maar iets zei hem dat zijn tijd nog niet gekomen was.

Terwijl Mayer het idyllische tafereel in de verte in ogenschouw nam, begonnen de handen weer naar hem te grijpen. Hij keek omlaag en merkte plotseling dat hij weer terug was in zijn eigen lichaam. Hij lag buiten adem in zijn eigen bed en zijn pyjama was drijfnat van het zweet. Klaarwakker vroeg hij zich af of zijn ervaring iets méér was geweest dan een heldere droom. Larry Mayer overdacht de mogelijkheid dat zijn geest uit zijn lichaam getreden en naar een ander bestaansniveau gereisd was.

Oud geloof.

Het geloof dat iemand onafhankelijk van vlees en bloed kan bestaan, gaat terug tot de dageraad der mensheid. Het wezen van de mens, door ons afwisselend omschreven als geest, ziel of ego, werd door de oude Egyptenaren ka en ba genoemd, door de Grieken psyche en nous, en door de Moslims sirr, ruh en nafs, terwijl de Hindoes hun atman en jiva hadden, de Joden hun nesjama, ruah en nefasj, en de Middeleeuwse geleerden trachtten de geheimen te ontsluieren van de anima divina en de anima humana.

Hieruit ontwikkelde zich het concept van het astraallichaam, een onstoffelijke replica van het fysieke lichaam. Occultisten geloven dat die twee lichamen, mits in een normale, gezonde en wakende toestand, samenvallen, maar dat het astraallichaam onder de invloed van geestverruimende middelen, stress, ziekte en ouderdom buiten die “tweeëenheid” kan gaan vallen.

Er bestaan talloze voorbeelden van mensen die zich vanuit hun eigen lichaam voelden zweven. Sommigen denken dat het op natuurlijke wijze tijdens de slaap gebeurt, en dat vliegdromen slechts vage herinneringen zijn aan BLE’s. Tijdens deze buitenlichamelijke toestand kan het astraallichaam vrij in onze wereld rondreizen, of een andere dimensie betreden die bekend staat als het astrale niveau. Mensen die geloven dat zij zelf BLE’s kunnen opwekken, noemen dit ook wel “astraal reizen”.

Wetenschappelijke analyse.

Maar een sterk geloof en ooggetuigenverslagen vormen voor de analytische wetenschap niet voldoende bewijs voor het objectieve bestaan van buitenlichamelijke ervaringen. Wetenschappers willen harde bewijzen zien.

De paranormale onderzoekster Jenny Randles heeft zich bezig gehouden met een vijfjarige jongen, die in een Brits ziekenhuis een operatie had zien uitvoeren op zijn eigen bewusteloze lichaam. De jongen keek vanaf het plafond toe hoe zijn hart werd voorzien van een plastic klep. Later vroeg hij heel onschuldig waarom de dokters niets geantwoord hadden toen hij hen tijdens de operatie iets gevraagd had. En nog merkwaardiger: hij gaf een gedetailleerde beschrijving van de hartklep die hij vóór de operatie nog nooit gezien had, omdat het operatie-team zo’n kind niet nodeloos ongerust wilde maken.

Ami Gillingham uit Kent vertelde in 1993 aan een onderzoeksteam een wel zéér opmerkelijk BLE-verhaal. Ze had een aangeboren, zeldzame hersenafwijking die alleen bij kleine kinderen voorkomt. De patiëntjes raken bij de geringste schok bewusteloos, maar herstellen zich weer binnen een paar minuten. Toen ze drie jaar oud was had Ami al twaalf aanvallen achter de rug. Ze beweerde in haar bewusteloze toestand uit haar lichaam te zijn getreden en beschreef zeer precies de pogingen haar weer bij te brengen, inclusief hele gespreksflarden.

Bioloog-schrijver Dr. Lyall Watson beschreef zijn eigen buitenlichamelijke ervaring na een busongeluk in Kenia. Hij merkte dat hij neerkeek op een jongetje dat onder het wrak bekneld zat. De bus dreigde elk moment om vallen en het kind te verpletteren. Watson sprong terug in zijn lichaam en klom betrekkelijk ongedeerd uit de bus. Hij liep om het wrak heen naar de plek waar hij het kind “gezien” had, merkte dat zijn visioen zeer waarheidsgetrouw was geweest, en kon de jongen nog redden.

Empirisch onderzoek.

Sommige wetenschappers hebben onafhankelijke, zij het controversiële bewijzen voor BLE’s geleverd. Zo voerde Dr. Charles Tart experimenten uit op een Californische vrouw die beweerde dat ze BLE’s kon oproepen. Hij schreef een willekeurig getal van vijf cijfers op een briefje en legde dat op een plank boven de plek waar de vrouw gekoppeld lag aan een elektro-encefalograaf (EEG). Bij vier proeven meldde de vrouw slechts één keer het juiste getal, namelijk toen ze vertelde haar lichaam verlaten te hebben. In dat geval registreerde de EEG ook hersengolfpatronen die wezen op een sterk veranderde bewustzijnstoestand.

Dr. Karl Osis, parapsycholoog bij de Amerikaanse Vereniging voor Paranormaal Onderzoek, ging in dit experiment nog een stapje verder. Hij construeerde een optisch doelwit, bestaande uit een kaleidoskopisch patroon dat alleen zichtbaar was als je door een gat in een doos tegen het plafond keek. Dit experiment had succes, maar kreeg veel kritiek omdat hij al een “treffer” registreerde wanneer slechts een deel van het patroon correct werd waargenomen.

Teneinde beweringen te ontkrachten dat buitenzintuiglijke waarnemingen (ESP) de verklaringen vormen voor de positieve resultaten van sommige experimenten, schakelde professor Arthur Ellison een computer in, die hij een willekeurige getal liet samenstellen zonder dat proefnemer en proefkonijn het konden zien. Het proefkonijn moest dan proberen in buitenlichamelijke toestand het getal te ontdekken en het in zijn computer in te voeren, waarop het apparaat een nieuw getal samenstelde, enzovoort. Aan het eind van de sessie beoordeelde de computer de accuratesse van het proefkonijn. Maar dit experiment heeft weinig positieve resultaten opgeleverd, wellicht omdat het lastig is in buitenlichamelijke toestand een computer te bedienen.

Hersenspinsels?

Dr. Susan Blackmore denkt dat BLE’s in feite slechts imaginaire constructies zijn, die voor de authenticiteit zijn opgebouwd uit details van de stoffelijke wereld. Zij baseert haar mening op haar eigen pogingen tot uittreding tijdens haar studietijd. Dr. Blackmore zou toen in een toestand van zelfopgeroepen ontspanning boven de daken van de universiteitsgebouwen gezweefd hebben. Toen ze dat later wilde verifiëren, merkte ze dat de dakpannen en de schoorstenen er in werkelijkheid anders uitzagen dan zoals ze die tijdens het experiment “gezien” had.

Een van de mechanismen die sceptici vaak noemen wanneer ze deze “drogbeelden” willen verklaren, is de temporaalkwab-epilepsie (TKE). De temporaal- (of slaapbeen-) hersenkwabben zijn de centrale opslagplaats voor het geheugen en liggen in de hersenbasis, achter de frontaalkwabben. TKE-aanvallen vinden plaats tijdens elektrische stormen in de hersenen. Als een aanval in de temporaalkwabben gesitueerd is, krijgt de patiënt geen stuipen maar wordt hij overmand door een toestand van veranderd bewustzijn waarin hij zeer levendige en overtuigende innerlijke fantasieën kan ervaren. Sommige sceptici hebben TKE als verklaring aangegrepen voor alle mogelijke buitenaardse ervaringen, inclusief ontvoeringen door ruimtewezens en bijna-dood ervaringen (BDE’s). Susan Blackmore nam eens deel aan een experiment voor het BBC-programma Horizon, waarin Dr. Michael Persinger haar temporaalkwabben stimuleerde met stroomstoten. Tijdens die proef meldde mevrouw Blackmore dat ze een hand op haar been voelde, hoewel niemand haar aanraakte.

Maar niet iedereen is het ermee eens dat TKE verantwoordelijk is voor “paranormale” ervaringen. Eén van hen is Dr. M.C. Walker van de Britse Onderzoeksgroep Epilepsie. Hoewel hersenstimulatie verschijnselen kan oproepen als reflexbewegingen van de ledematen, vermeende lichteffecten en emotionele storingen, zijn daarbij nog nooit complexe en langdurige hallucinaties waargenomen. Een epileptische aanval kan o.a. misselijkheid, duizeligheid en hartkloppingen veroorzaken, maar mensen die een BLE meemaakten werden nooit ziek.

Bron : wereldgeheimen

http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=3804:astraal-reizen&catid=46:paranormale-zaken&Itemid=81

Zie ook : 

De Aloude Sint-Andriesgilde van Dendermonde

http://sintandries.wordpress.com/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s