Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank

Geplaatst: 24 oktober 2011 in New World Order, Valse religies
Het Vaticaan heeft vandaag opgeroepen om een ‘wereldwijde publieke autoriteit’ en een ‘Centrale Wereld Bank’ op te richten, die boven de huidige ‘ouderwetse en vaak ineffectieve’ financiële instituten gesteld moet worden en eerlijk met crisissituaties moet omgaan. Kortom: de Rooms Katholieke Kerk wil dat er een Wereld Regering komt.

In een 18 pagina’s tellend document getiteld ‘Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit’ wordt onder andere specifiek opgeroepen tot de invoering van een belasting op financiële transacties. ‘De economische en financiële crisis waar de wereld nu doorheen gaat doet op iedereen -zowel individuen als volken- een beroep om een diepgaand onderzoek te verrichten naar de principes en culturele en morele waarden die de basis vormen van sociale co-existentie.’

Tegelijkertijd worden de ‘afgoderij van de markt’ en het ‘neo-liberale denken’ dat enkel en alleen naar technische oplossingen voor de economische problemen zoekt, veroordeeld. ‘De crisis stelt gedrag zoals egoïsme, collectieve hebzucht en het op grote schaal verzamelen van spullen aan de kaak,’ aldus het document, dat hier aan toevoegt dat de wereldeconomieën een ‘ethiek van solidariteit’ tussen de rijke en arme landen nodig hebben.

‘Als er geen oplossingen worden gevonden voor de diverse vormen van onrechtvaardigheid zullen de negatieve gevolgen op sociaal, politiek en economisch gebied leiden tot een klimaat met groeiende vijandigheid en zelfs geweld, en zullen uiteindelijk de basisfundamenten van democratische instituten, zelfs degenen die als het meest stevig worden beschouwd, worden ondermijnd.’
Onafhankelijke wereld autoriteit met universele bevoegdheid 
Het Vaticaan wil daarom de oprichting van een ‘supranationale autoriteit’ die de hele wereld omvat en die een ‘universele bevoegdheid’ heeft om economisch beleid te leiden en beslissingen te nemen. Zo’n autoriteit moet beginnen met de Verenigde Naties als referentiepunt, maar later onafhankelijk worden en genoeg macht krijgen om te voorkomen dat de ontwikkelde landen ‘buitensporige macht over de zwakkere landen’ uitoefenen.

Volgens de Rooms Katholieke Kerk heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) niet langer de macht of mogelijkheid om de financiële situatie in de wereld te stabiliseren met het reguleren van de geldvoorziening en het toezicht op de hoeveelheid kredietrisico’s waarmee het systeem werd belast. De huidige crisis zou ontstaan zijn omdat er ‘onvoldoende structuren zijn die -als aanvulling op een bestuurlijk (overheids)systeem- een systeem voor een regering voor de economie en de internationale financiën garanderen.’ Daarom zou de wereld, naast ‘een minimum aantal gedeelde regels om de wereldwijde financiële markt te regelen’ ook ‘een soort van wereldwijd monetair management’ nodig hebben.

Landen moeten macht overdragen aan wereldregering 
‘In feite ziet men een groeiende noodzaak voor een instelling die de functies van een soort Centrale Wereld Bank uitoefent en die net zoals de nationale centrale banken de geldstromen en het systeem van monetaire wisselkoersen reguleert.’ Het Vaticaan erkent dat de oprichting van zo’n overkoepelend wereldorgaan -kortom: een Wereld Regering- jaren in beslag gaat nemen en op het nodige verzet zal stuiten.
‘Natuurlijk zal deze transformatie gepaard gaan met een geleidelijke, gebalanceerde overdracht van de machten van ieder land aan een wereld autoriteit en aan regionale autoriteiten. Dat is nodig omdat dit een tijd is waarin de dynamiek van de menselijke maatschappij, de economie en de vooruitgang van de technologie de grenzen overstijgt, die in deze globaliserende wereld in feite al zeer vervaagd zijn.’
Bron : Xander

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s