EU wil alle burgers verplichte bankrekening (van 18 cijfers) geven

Geplaatst: 28 juli 2011 in Eén wereldmunt
Het bekende ‘getal van het beest’, 666, kan op verschillende manieren worden uitgelegd. 
In Nederland is het volkomen normaal dat iedereen een bankrekening heeft, maar in sommige andere EU staten is dat nog niet het geval. Zo heeft in Bulgarije slechts 49% van de bevolking een bankrekening en in Roemenië 53%. Maar ook in het rijke West Europa zijn er nog steeds mensen die geen bankrekening hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen vaste verblijfplaats hebben of in grote financiële problemen verkeren. De autoritaire Europese Commissie wil dit gaan veranderen, en zowel de banken als alle EU-burgers gaan verplichten tot het hebben van een eigen bankrekening van 18 (6+6+6) cijfers (1). De Commissie doet dit voorkomen als een ‘recht’, maar het gaat in werkelijkheid natuurlijk om totale controle over alle in de EU woonachtige mensen – niemand uitgezonderd.(2)
Op 20 mei plaatsten we een ingezonden artikel van de joods-christelijke voorganger Ben Kok, waarin hij uitlegde dat de bestaande bankrekeningnummers van de Europese burgers vanaf 2013 verplicht 18 cijfers zullen krijgen, wat sterk doet denken aan het in de Bijbel genoemde ‘getal van het Beest’, 666, dat alle mensen in het Rijk van het Beest verplicht op hun hand (brontekst: arm) of voorhoofd zullen moeten accepteren, mogelijk in de vorm van een geïmplanteerde chip (3). Toevallig (?) ook in 2013 zal in de VS in het kader van Obama’s nieuwe zorgwet een voor iedereen verplichte chip worden ingevoerd met daarop alle medische en andere persoonlijke gegevens. De chip komt in principe in een pasje, maar is volgens de wet ook ‘implanteerbaar’ (4).
 
Het nieuwe 18 cijferige rekeningnummer -dat deels bestaat uit de letters van de land- en bankcodes- bestaat in feite al. Dit International Bank Acount Number (IBAN) is al op sommige bankafschriften te vinden en moet de standaard in heel de wereld worden (5). In Europa heeft circa 7% van de mensen nog geen bankrekening(nummer). Het gaat hierbij om zo’n 30 miljoen mensen die vanaf 2013 verplicht in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. En waarom? De Europese Commissie zegt hiermee ‘de intra-Europese handel te willen versterken’ – een idiote kulreden natuurlijk, aangezien de meeste mensen die nu geen rekening hebben hoogstwaarschijnlijk geen cent te makken hebben.
666 heilig in islam 
Het Bijbelse getal voor het Beest, 666, heeft tevens een sterke binding met de islam. Niet alleen is 666 in de islam een zeer heilig getal voor Allah, maar ook bestaat het in de brontekst van Openbaring uit Arabische tekens die het woord ‘bismillah’ (in de naam van Allah) vormen, gevolgd door de 2 gekruiste zwaarden van de wereldwijde jihad, de gewapende islamitische strijd tegen alle niet-moslims. Een alternatieve uitleg voor het ‘chip’ verhaal is dan ook dat alle inwoners in het islamitische Kalifaat, net zoals de jihad strijders, een band om hun arm of voorhoofd moeten hebben met daarop een islamitische tekst waarin trouw wordt gezworen aan Allah. Nu al wordt de eeltplek op het voorhoofd van veel moslims, die ontstaat bij het ter aarde buigen tijdens de dagelijkse gebeden, als een ‘heilig’ teken van loyaliteit aan Allah en de islam gezien.
Volgens de Bijbel komt er in de laatste jaren van de eindtijd een systeem waarin niemand -in de hele wereld of in het ‘rijk van het Beest’*- nog iets zal kunnen verkopen of kopen zonder een getal en het daaraan verbonden teken (Opb.13:16-18). Het accepteren van dit teken is volgens God een halszonde en zal leiden tot een gruwelijke eeuwige straf (Openbaring 14:9-11).**
Het teken slaat op een bepaalde religie 
Het Europese 6+6+6 bankrekeningnummer komt vanaf 2013 duidelijk heel dicht in de buurt van zo’n alomvattend systeem met totale controle over iedereen, evenals de verplichte chip in de VS, zonder welke geen enkele Amerikaan nog recht zal hebben op gezondheidszorg. Of deze maatregelen inderdaad onderdeel zullen vormen van het toekomstige eindtijd systeem van het Beest moet nog blijken. Het teken en het getal van het Beest worden in de Bijbel namelijk duidelijk gekoppeld aan een bepaalde religie:
‘… en de gehele aarde* ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak(de duivel, satan), omdat hij aan het beest (de antichrist / het antichristelijke systeem) de macht gegeven had…’ (Opb.13:3)
‘… en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden’(Opb.13:15).
* Bedacht moet worden dat het Griekse woord ges, wat hier vertaald is met (gehele) aarde, op andere plaatsen in de Bijbel een land, een regio of een territorium betekent, of slaat op de inwoners van een bepaald gebied. Dat houdt in dat het teken van het Beest niet noodzakelijk aan ALLE bijna 7 miljard inwoners van de Aarde zal worden opgelegd, maar enkel aan degenen die wonen in het laatste, achtste wereldrijk, het ‘rijk van het beest’. In de context van de profetieën over dit rijk en het feit dat er een verplichte ‘aanbidding’, dus een bepaalde religie aan het teken van het beest verbonden zal zijn, lijkt dit dan ook een waarschijnlijkere verklaring.
De valse profeet 
Dit argument lijkt aan extra kracht te winnen als ook de ‘valse profeet‘ in ogenschouw wordt genomen (Openbaring 16:13, 19:20 en 20:10). Het teken/getal van het beest hangt in de Bijbel dus onlosmakelijk samen met een bepaalde religie die draait om een bepaalde profeet, en waarin het getal 666 (= de Arabische tekens ‘bismillah’) een heilige betekenis heeft. In deze religie zullen alleen de aanbidders van de god en de profeet van deze religie enige zeggenschap hebben, en worden alle anderen verplicht onderworpen of gedood. Tevens zullen aanhangers van deze religie banden om hun voorhoofden en armen draaien, met daarop de tekens van hun aanbidding van hun profeet en hun god.
Tenslotte concentreren de oordelen in Openbaring zich voor een groot deel op ‘een vierde deel’ (Opb.6:8) of ‘een   derde deel’ (Opb.8:7-12) van de Aarde, en specifiek op het gebied rond de rivier de Eufraat: het Midden Oosten (Opb.9:14, 16:12). Wel is duidelijk dat de hele wereld zal worden getroffen door de vele eindtijd plagen, en betrokken zal worden in de allerlaatste veldslag, het alom bekende ‘Armageddon’ in het Israëlische dal van Megiddo.
Xander

** binnenkort een uitgebreid artikel over het nieuwe boek van de Nederlandse schrijver Paul J.M. van Teeffelen, getiteld ‘Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken’

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s