‘BANCOR’, aangenaam, de nieuwe wereldmunt!

Geplaatst: 26 november 2010 in Eén wereldmunt

ANCOR is de naam van de Wereldmunt die een schokkend IMF-rapport voorstelt in te voeren.. De vraag is alleen of het IMF hierbij een schimmig plan bedekt, om een totale heerschappij te krijgen op de wereldhandel en alles wat wij mensen in de wereld produceren en bezitten. Want dat alles heeft in de economie een tegenwaarde, die we in geld uitdrukken..

Soms komen wij zaken tegen die we niet willen rapporteren, tenzij we compleet kunnen zijn en totaal gedocumenteerd. De laatste jaren zijn er veel geruchten ontstaan over een mogelijke wereldmunt, maar vaak was het dan heel moeilijk om de bron van de geruchten voor die plannen hard te maken. Maar dat is voorbij! Er circuleert een document, dat getiteld is:


X

‘Reserve Accumulation and International Monetary Stability’.

X

Het is opgesteld door de afdeling ‘Strategie, Beleid en Onderzoek’ van het Internationale Monetaire Fonds, en deze afdeling beveelt een wereldvaluta aan, genaamd “BANCOR’. Eén wereldbank zou moeten worden opgericht om toezicht te houden op deze munt én deze natuurlijk uit te geven. Het betreffende rapport is uitgegeven op 13 April jl. en je kunt nu hier op WantToKnow een kopie downloaden.

Het IMF plaats met haar rapport een bom onder ons internatiole economische systeem: ‘Reserve Accumulation and International Monetary Stability’.

Helaas is dit GEEN HYPE en GEEN GERUCHT.. Het is een uitermate serieus voorstel van één van de meest invloedrijke instituten die de wereldeconomie draaiende houden: het machtige IMF.

En iedereen die een beetje volgt wat het IMF voor wensen uit, weet dat het IMF ook meestal krijgt wat het wil.. Dus de legitieme vraag die nu gesteld kan worden is: ‘Zou één wereldvaluta, die inmiddels de ‘Bancor’ wordt genoemd, aan de horizon gloren?’ Dat is de legitieme vraag die we kunnen stellen.

Maar waar komt deze naam ‘Bancor’ voor deze wereldmunt vandaan..? Wikipedia weet een definitie te geven van deze ‘Bancor’.

‘De ‘BANCOR’ was een Wereld Valuta Rekeneenheid die nooit werd ingevoerd, maar voorgesteld werd, door John Maynard Keynes, als leider van de Britse delegatie én voorzitter van de Wereld Bank Commissie, tijdens de onderhandelingen die leiden tot het instellen van het ‘Bretton Woods-systeem’.

Het IMF-rapport refereert aan deze vergadering en aan het voorstel van Keynes om deze wereldvaluta ‘Bancor’ te noemen en wil Keynes eren met het toekennen van deze naam.

Maar wat gebeurt er dan met de zogenaamde SDR’s, de Special Drawing Rights, die nu als het ware de wereldvaluta onderling uitvlakken. Het genoemde rapport beschrijft een visie, waarbij de SDR’s ‘het elementaire reservebezit’ vormen, in de ontwikkeling naar één wereldmunt..

‘Als aanvulling op een multi-polair systeem, of zelfs een meer ambitieuze aanvulling, lijkt het logische eindpunt van dit systeem, dat een grotere rol voor de SDR’s dient te worden ingeruimd.’.

Het rapport onderkend echter ook, dat deze SDR’s, enige ernstige beperkingen hebben. Omdat de waarde van deze SDR’s strak verbonden is aan de valuta van alle deelnemende landen, zal elk effect op die valuta, ook effect hebben op de SDR’s. Op dit moment bestaan de SDR’s uit een mandje van verschillende valuta.

Dit is dat lijstje van componenten:

* Amerikaanse Dollar (44%)

* Euro (34%)

* Japanse Yen (11%)

* Engelse Pond Sterling (11%)

Het IMF erkent dat het omarmen van deze SDR’s al een gedeeltelijke stap is, die wegvoert van de US-dollar als wereldvaluta, en zij beveelt dan ook dringend een nieuwe valuta aan, die daadwerkelijk ‘internationaal’ is. De waarheid over de SDR’s is, dat ze log zijn en -mede daardoor- uiterst onhandig.

‘Vergeet niet, dat er machtige partijen zijn in de wereld, die absoluut van plan zijn om deze wereldmunt te gaan invoeren, tezamen met die Centrale Bank voor de wereldeconomie, waarin jij en ik vandaag leven.’

Nu moeten deze SDR’s namelijk telkens weer omgerekend worden naar de nationale valuta waaruit ze bestaan, voordat ze weer verder gebruikt kunnen worden, en vooral dat aspect beperkt de toepassingen ervan, alsdus het IMF-rapport. In het rapport staat het als volgt omschreven:

‘De beperkingen van de SDR’s, zoals we die hiervoor hebben besproken, ligt vooral in het feit dat het geen munteenheid op zich is. Zowel de SDR’s als de instrumenten om SDR’s te gebruiken, dienen beiden telkens te worden omgerekend naar een van de nationale valuta, waaruit de SDR’s bestaan.
Dit leidt tot een log mechanisme van het internationale betalingen en interventies, waarbij de SDR’s worden gebruikt. En hoewel de SDR’s al een stevige stap zijn, wég van de nationale valuta, blijven deze valuta, waaruit de SDR’s bestaan, stevig verbonden aan de condities en prestaties van de belangrijkste landen die de valuta leveren van de SDR’s in kwestie.’

Dus, wat is nu het antwoord?
Nou heel simpel, het genoemde IMF-rapport gelooft absoluut heilig in de adoptie van één wereldvaluta, die wordt uitgegeven door een wereldbank, dat is het antwoord op de problemen.

Weinig mensen weten dat de Federal Reserve Bank, de EIGENAAR is van de dollar, maar deze FED is ook eigendom van particulieren.. De US-dollar is dus niet van de Amerikaanse burgers….!

De opstellers van het IMF-rapport geloven dat het ideaal zou zijn als de ‘Bancor’ onmiddellijk ingezet zou worden als munteenheid, door zoveel mogelijk landen in de wereld. Maar zij voegen daar onmiddellijk ook aan toe, dat een meer ‘realistische’ benadering zou zijn, om deze ‘Bancor’ te laten meegroeien met de bestaande valuta in de wereld.

‘Een van de mogelijkheden die we hebben om de Bancor geaccepteerd te krijgen als een gemeenschappelijke munt (zoals dat met de Euro is gebeurd), is een benadering van onmiddellijke verspreiding over de hele wereld om daarmee vooral de wisselkoersen tussen de landen die hem gebruieken, onderling teniet te doen. (vergelijkbaar bijvoorbeeld met Cooper (1984, 2006) en ‘The Economist’ (1988)).
Een iets minder ambitieuze (en meer realistische) benadering gaat ervan uit, dat deze ‘Bancor’ zal gaan circuleren, náást de bestaande valuta. Daarbij is het dan wel noodzakelijk dat een aantal landen deze munt gaan gebruiken, teneinde de munt op de wisselmarkten te kunnen verhandelen.’

Wie zou deze nieuwe munt, de ‘BANCOR’ gaan slaan en beheren?
Dat dient natuurlijk te geschieden door een Centrale Bank. Het zou een bank kunnen zijn zoals ‘the Federal Reserve’, die volledig buiten de controle van particuliere nationale overheden werkt…

‘Een wereldmunt, de Bancor’, die uitgegeven wordt door één Centrale Bank (zie supplement 1, sectie 5), dient ontworpen te worden als een stabiele ‘opslag’ van waarde, die niet specifiek gebonden is aan één specifiek land. Omdat de handel en de financiële ontwikkelingen in de wereld zich bijzonder snel ontwikkelen, én globale integratie toeneemt, is het belangrijk een breder perspectief te ontwikkelen, zodat groei door kan gaan’

Op één punt gaat het IMF-rapport specifiek in op de vergelijking van de voorgestelde Centrale Bank met de ‘Federal Reserve’….

‘Deze wereldbank zou kunnen fungeren als leenbank en als laatste ‘toevlucht’, die de noodzakelijk liquiditeiten (cashgeld) in het systeem laat lopen, in het geval van een fundamentele schok, wat dan ook meer vanzelfsprekend is, dan de huidige situatie. Deze liquiditeit werd in de huidige financiële crisis vooral door de US-Federal Reserve ter beschikking gesteld, die echter niet altijd in staat zal blijken te zijn om deze liquiditeiten aan te bieden’.

Dus de vraag is óf we dit werkelijk nodig hebben. Eén wereldmunt die uitgegeven wordt door één Centrale Bank, die wordt opgebouwd, zoals de Amerikaanse ‘Federal Reserve’ is geconstrueerd.

HELEMAAL NIET…

Enige jaren ná de overname van de dollar door de FED, verdween de melding ‘Worth 1 dollar IN GOLD’ van de Amerikaanse dollarbiljetten. Vanaf dat moment was het goud van de particuliere(n) (banken) die de FED vormen..! (Klik op de illustratie voor info)

Zoals ik in het verleden heb geschreven, is de Federal Reserve in de VS verantwoordelijk voor de devaluatie van de Amerikaanse dollar, sinds haar ontstaan, van maar liefst 95%! En de Amerikaanse overheid is opgezadeld met de grootste schuld in de historie van de wereld, juist door dit Federal Reserve-systeem.

En dan zouden we nu een dergelijk systeem voor de hele wereld gaan installeren..?

De waarheid is dat één wereldmunt (of die nou ‘Bancor’ genoemd wordt of ’n volledige andere naam krijgt) een grote coupe is om de nationale soevereiniteit van ieder land te ondermijnen, en tevens een enorme stap (voor- of achterwaarts..) is, naar een wereldregering..

Overweeg eens hoe desastreus het systeem van de Federal Reserve heeft gewerkt en ander Centrale Banksystemen in de wereld. Waarom zou dan iemand maar in zijn hoofd halen om een Centrale Banksysteem te gaan opzetten, dat gelijk is aan het Federal Reserve-systeem..??!!

Laten we alsjeblieft hopen dat deze wereldmunt, de ‘Bancor’ nooit het levenslicht gaat zien..! Maar vergeet niet, dat er machtige partijen zijn in de wereld, die absoluut van plan zijn om deze wereldmunt te gaan invoeren, tezamen met die Centrale Bank voor de wereldeconomie, waarin jij en ik vandaag leven.

Het zou één groot misverstand zijn, om ervan uit te gaan, dat dát niet zou kunnen plaatsvinden..!

http://www.wanttoknow.nl/overige/bancor-aangenaam-de-nieuwe-wereldmunt/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s